Studies & Ontwerp

You are here:
Ons ontwerpbureau volgt uw project op tot in de kleinste details, van het ontwerp tot de realisatie. Bovendien adviseert het u bij al uw klimaatengineerings- of brandveiligheidsstudies.
Klimaatengineering

De klimaatstudie van een gebouw is gebaseerd op de analyse van de gebruikte materialen, de structuur, en de warmtegenererende elementen. Op basis van deze parameters kunnen vervolgens verschillende scenario’s worden uitgewerkt en kan het thermische gedrag van het gebouw worden geobserveerd.
De gewenste klimaatomgeving wordt bereikt na vergelijking van de studieresultaten met de vooraf bepaalde doelstellingen.

Engineering brandveiligheid

Dit omvat de vaststelling van te bereiken brandveiligheidsdoelen, de uitwerking van de scenario’s, de bepaling van de te gebruiken middelen, de modellisatie van het gebouw en de simulatie en berekening van de brandparameters.

Daarom is ons bureau actief in:

  • Ontwerp en berekening van de rookafvoerinstallaties (RWA) overeenkomstig de Belgische (NBN S21 208-1), Franse, Duitse en Europese (EN 12101-5) normen
  • Advies, specifieke informatie over de wetgeving (KB), berekeningen, simulaties en evoluties van de normen en de installaties
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Deelname aan de normcommissies (sectorale operatoren)