De veiligheid in geval van brand, wordt door alle verantwoordelijken ter harte genomen. De gebruikte technieken (alarm, branddetectie, brandweerstand, vluchtwegen, brandbestrijdingsmiddelen, rookafvoer,…) dienen in het geheel beschouwd en gecoördineerd te worden.
Eén van de voornaamste technieken is de Rook- en WarmteAfvoer (RWA) bij brand.

In deze optiek worden perfect op de Europese (EN-12101) en Belgische (NBN S21-208) heersende normen afgestemde RWA-installaties uitgewerkt, geproduceerd en geïnstalleerd. Bovendien wordt voor deze RWA-installaties ook rekening gehouden met de voorschriften van de verschillende brandweerdiensten waarmee nauwe contacten onderhouden worden.