Natuurlijke ventilatie / Night & free cooling

Ventilatieluiken / gevelverluchters / dakverluchters / ventilatiekoepels

Het basisprincipe van de ventilatie bestaat erin om verse lucht van buiten naar binnen aan te voeren en de warme lucht in de lokalen naar buiten af te voeren. De lucht wordt aangevoerd aan de onderkant van het te ventileren lokaal (langs de gevel) en de warme lucht afgevoerd langs de bovenkant van het lokaal (gevel of dak), met behulp van rookafvoeren met lamellen, ventilatieluiken of ventilatiekoepels.

Voor meer inlichtingen kunt u ons contacteren.

  • peb-aerateurs02 peb-aerateurs02
  • peb-aerateurs01 peb-aerateurs01
  • peb-ouvrants-07 peb-ouvrants-07
Ventilation au moyen d’exutoire de façades et/ou d’ouvrants de ventilation
Ventilation en façade au moyen d’exutoires et/ou d’ouvrants de ventilation et d’évacuation de l’air chaud par un exutoire de toiture
Ventilation naturelle latérale au moyen d’exutoires de façades et/ou d’ouvrants de ventilation