Natuurlijke verlichting is de meest aangename, efficiënte en goedkoopste bron van licht, voor zover men er gebruik van kan maken wanneer dat nodig is. De veelzijdigheid ervan draagt bij tot het comfort van wie er gebruik van maakt. Op een verantwoorde, correcte manier aangewend, draagt natuurlijke verlichting bij tot het ontwikkelen van architectonisch, energetisch en ecologisch hoogstaande gebouwen.

Natuurlijke verlichting is hét middel bij uitstek om een gebouw in de kijker te zetten, gezien de uitwerking ervan op ruimte, vormgeving, structuur, materiaal, kleuren en zelfs de betekenis. Ze geeft gestalte aan de definitie van “het ontwerpen”, door uitdrukking te geven aan – in de verf te zetten van – uit de schaduw te treden van.

Kunstmatige verlichting vertegenwoordigt een belangrijk deel van het energieverbruik van vele gebouwen. Een efficiënt beheer van daglicht, in samenhang met een gecontroleerde kunstmatige verlichting biedt de mogelijkheid een opmerkelijke energiebesparing te realiseren en tegelijkertijd het visuele welbevinden te optimaliseren.

Bron : « Architecture et Climat »